Nowe znaki drogowe i leśne

Na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Celestynów umieściliśmy ostatnio 10 drewnianych drogowskazów, zaś na terenie trzech gmin (Karczew, Celestynów i Wiązowna) następne 12 znaków drogowych (drogowskaz turystyczny E9), zlokalizowanych na poboczach  dróg powiatowych leżących w gestii Zarządu Dróg Powiatowych w miejscowościach: Janów, Karczew, Pogorzel, Stara Wieś, Dąbrówka. Do tego dochodzą dwa znaki drogowe leżące w pasie drogowych gminnej drogi DK17- Zagórze, tj. ulicy Zagórskiej należącej do Gminy Wiązowna.

Nasze zadanie polegało na zaprojektowaniu, zakupie i montażu drewnianych drogowskazów z piktogramami i odległościami oraz znaków drogowych E9. Zamontowane znaki drogowe i leśne drogowskazy wskażą turystom Dąbrowiecką Górę i Zagórze jako dwa wyremontowane obronne zespoły z lat 1915-1920 i 1940-1944, stanowiące główne filary produktu turystycznego powiatu, tzn. „Szlaku Pozycji Przedmościa Warszawa na terenie powiatu otwockiego” tworzonego przez nasze Stowarzyszenie, Starostwo oraz Gminy Karczew, Celestynów  i Wiązowna.

Celem zadania było upowszechnienie produktów turystycznych powiatu otwockiego, poprawa jakości oznakowania i informacji turystycznej o obiektach militarnych ukrytych w lasach, ciekawych atrakcji turystycznych dla mieszkańców w/w powiatu oraz licznego grona turystów spoza niego, promowanie historii i bogatego dziedzictwa militarnego powiatu. Sponsorem inwestycji był powiat otwocki, a realizatorem Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicum.

Stowarzyszenie Pro Fortalicium dziękuję Zarządowi Dróg Powiatowych, burmistrzowi Karczewa, wójtom Celestynowa i Wiązowny oraz Nadleśnictwu Celestynów za pomoc przy projektowaniu i udostępnieniu gruntów pod znaki i drogowskazy.