Prezentowaliśmy się na Święcie Ułanów Grochowskich

W sobotę 30 września połączone siły ze skansenu z Dąbrowieckiej Góry oraz Sulejówek – Przystanek Historia, korzystając z zaproszenia dowództwa 1 Warszawskiej Brygady Pancernej zaprezentowały wystawę historyczną na hipodromie w Starej Miłośnie. Podczas Święta Ułanów Grochowskich odbyła się uroczystość przekazania repliki sztandaru 2 Pułku Ułanów dla 2 Batalionu Czołgów 1 WBPanc, który z honorem kultywuje ich tradycje. Matką chrzestną repliki sztandaru została Joanna Dwernicka. Odwiedzający mieli okazję podziwiać oprócz historycznych prezentacji również nowoczesny sprzęt taki jak czołgi Abrams, K2, Leopardy 2PL i 2A5, a dla kontrastu bardzo ciekawa niespodzianka czyli kanadyjska wersja czołgu Sherman M4!

Parę słów o naszej wystawie. Jako największe i najcięższe z eksponatów pokazane były przeszkody przeciwczołgowe tzw. „czeskie jeże”. W latach 1940–1944 kilkukilometrowa przeszkoda z takich „czeskich jeży” uformowana „w piłę” chroniła wydmy na granicy z Wesołą. Można było również poznać różne metody i środki na powstrzymywanie, spowalnianie i niszczenie atakujących pojazdów. W nawiązaniu do drugowojennej historii Polski, przedstawiliśmy szlak bojowy, pamiątki, wyposażenie związane z 1 DP im. Tadeusza Kościuszki, 1 i 2 Armii Wojska Polskiego. Trzecim tematem było zaprezentowanie historii oraz wyposażenia powstałej w Polsce w latach 1965–1973 Powszechnej Samoobrony, która zastąpiła działającą od 1951 roku Terenową Obronę Przeciwlotniczą. Zadaniem Powszechnej Samoobrony było pomaganie ludności cywilnej w przypadku wszelkich zagrożeń, przygotowywanie i konserwacja ukryć i schronów przeciwlotniczych oraz przeciwatomowych. Jednostki PS podzielono na dwa typy: Zakładowe Oddziały Samoobrony (granatowe mundury) i Terenowe Oddziały Samoobrony (piaskowe mundury). Powszechna Samoobrona składała się z oddziałów wyspecjalizowanych w poszczególnych zadaniach. Schrony, ukrycia czy też wyposażenie takich obiektów wchodzą w zakres szerokich zainteresowań naszego Koła Terenowego „Przedmoście Warszawa”, stąd też pomysł aby przybliżyć tak ważny w Polsce element obronny funkcjonujący w czasie trwania „zimnej wojny”, z którym bardzo wiele osób miało również okazję zapoznać się na zajęciach w szkole z Przysposobienia Obronnego.

Autor Andrzej z Lasu, zdjęcia współczesnych pojazdów Michał Pawlak.