Schron przy ulicy Niemcewicza oczyszczony z ziemi i śmieci

Dzień 19 marca kończy pierwszy etap prac ziemnych, eksploracyjnych i zabezpieczających przy ruinie niemieckiego schronu dla broni maszynowej Regelbau 514 w Wesołej. Członkowie koła terenowego „Przedmoście Warszawa” Stowarzyszenia Pro Fortalicium wsparci przez kolegę Marka Marciniaka z grupy poszukiwawczo-eksploracyjnej „Holikistki” zakończyli oczyszczanie wnętrza obiektu z zalegających go śmieci, gruzu i wydmowego piasku. Przed schronem stanęła dwujęzyczna (pol.–ang.) tablica informacyjna dla zwiedzających ze schematem pomieszczeń, opisem ich funkcji bojowej, uzbrojenia i wyposażenia wewnętrznego. Zawiera również wzmiankę o innych obiektach pozycji Przedmoście Warszawa znajdujących się na terenie Wesołej.
Sobotnie prace zaczęliśmy od usunięcia śmieci z wnętrza (dwa 80-litrowe worki), wycinki odrostów akacji w bezpośredniej bliskości schronu i ułożenia tymczasowej ścieżki do wywożenia urobku z jego wnętrza. Następnie za pomocą łopat i taczek usunęliśmy 3,8 metra sześciennego gruzu i piasku zalegających w przedsionku, śluzie gazowej i izbie załogi. W wejściu do obiektu stanęła betonowa grodza, która tymczasowo zabezpiecza przed ponownym zasypaniem wnętrza. Odkopaliśmy i oczyściliśmy betonową studzienkę na sadzę i udrożniliśmy pierwszy metr szybu komina. Transport i energię elektryczną do oświetlenia i użytkowania narzędzi zapewnił etatowy pojazd naszego koła terenowego „łaciaty” żuk furgon oraz agregat PAB 2.
W przyszłości planujemy: uformować i ustabilizować ziemne nasypy maskujące obiekt, wykonać drewniane szalunki zabezpieczające wejście, oczyścić elewacje z graffiti i wysoleń, zabezpieczyć oryginalne ślady farbomaskowania przed wpływem promieni słonecznych i wody oraz uzupełnić kamuflaż na podstawie zachowanych wzorów i zdjęć.
Tak przygotowany obiekt będzie wspaniałym punktem widokowym oraz bazą do tworzenia różnych wystaw i imprez związanych z wojenną historią Wesołej.