„Szlak Pozycji Przedmoście Warszawa 1915-1944” materializuje się na terenie Powiatu Otwockiego

Cztery pierwsze tablice szlaku ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku stanęły w grudniu na Dąbrowieckiej Górze, Górze Sobotów, w Góraszce i Zagórzu. Ta ostatnia pełni rolę „witacza” dla turystów zmierzających od strony Starej Miłosny i Pohulanki.

Usytuowana jest przy leśnej drodze nieopodal wyremontowanego niedawno przez nasze stowarzyszenie schronu obserwatora artylerii z 1915 roku. Duże dwujęzyczne tablice z barwnymi przekrojami pozwalają zrozumieć istotę działania i wyposażenie obiektów. Poinformują, w której części pozycji się znajdujemy, przedstawią nam jej historię oraz wskażą kolejne ciekawe miejsca do odwiedzenia.

Szlak jest próbą przywrócenia pamięci pozycji obronnej, która w roku 1920 osłoniła stolicę od nawały bolszewickiej, dając silne oparcie broniącej naszego odcinka 15 Dywizji Piechoty. Blisko ćwierć wieku później zmodernizowana i rozszerzona na południe pozycja stała się oparciem dla wojsk niemieckich, które przy jej pomocy wyhamowały sowiecki zagon na Warszawę. Paradoks historii sprawił, iż błyskawiczna utrata przez Niemców 1/3 pozycji od Nadbrzeża po Pohulankę w dniach 29-31 lipca 1944 stała się sygnałem do Powstania w Warszawie. Wkrótce na terenie Gminy Wiązowna pojawią się kolejne tablice szlaku, które powiodą państwa w miejsca zmagań z pierwszej połowy XX wieku. Warto odwiedzać odkopany i wyremontowany schron w Zagórzu. Liczymy, iż te udogodnienia oraz planowana klasyczna papierowa mapa umocnień, ułatwią Państwu poznanie największego obszarowo, a jakże niedocenianego zabytku na terenie powiatu. Zachowane relikty Przedmościa są pomnikiem budownictwa obronnego pierwszej połowy XX wieku. Mimo kilkudziesięciu lat celowego niszczenia, nadal mamy na terenie powiatu 6 dużych schronów z roku 1941 oraz około 50 starszych obiektów lat I wojny światowej, dziesiątki kilometrów ukryć, okopów i zapór inżynieryjnych. W różnym stanie zachowania od obiektów pełniących rolę izb muzealnych na Dąbrowieckiej Górze po nikłe relikty wysadzonych budowli koło Emowa i Góraszki.

Docelowo „Szlak Przedmościa Warszawa” ma się składać z kilku (8-12) dużych tablic skupionych przeważnie na trasie „Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej” (czerwonego szlaku PTTK) oraz ścieżki dydaktycznej wokół Dąbrowieckiej Góry. Serdecznie zapraszamy do spacerów i odwiedzenia izby muzealnej na Dąbrowieckiej Górze, gdzie po krótkiej przerwie na prace w Zagórzu, wznawiamy weekendowe dyżury.